Учения

Животът на Амма е нейното послание. С други думи Амма не учи на нищо, което самата тя не практикува. Живеейки от миг в миг, в постоянно състояние на щастие, Амма топло прегръща хиляди хора ден след ден, бършейки сълзите им, предлагайки своето божествено напътствие и носейки утеха на всички, които идват при нея. Чрез примера на собствения си живот, Амма предначертава пътя на самоотверженото служене.

Амма казва: „Красотата и очарованието на безкористната любов и служене не трябва да изчезне от лицето на земята. Светът трябва да знае, че живот на преданост е възможен, че живот, вдъхновен от любов и служене на човечеството, е възможен!”

“Медитацията и изучаването на свещените книги са като двете страни на една и съща монета. Гравюрата върху монетата е самоотверженото служене и то й дава истинска ценност. Нашето състрадание и саможертва ни водят до по-дълбоките истини. Чрез безкористни действия ние можем да премахнем егото, което е скрило истинския ни Аз. Непривързаните, самоотвержени постъпки ни водят към освобождение. Такова действие не е просто работа, то е карма йога.”

Амма винаги подчертава, че целта на живота ни е да разберем кои наистина сме ние. Тя казва: „Откривайки нашето собствено Аз, ставаме цялостни и няма какво повече да придобием в живота си. Той е вече съвършен.”

За да се постигне тази цел, Амма казва, че няма определен път или духовна практика, които могат да бъдат препоръчани на всеки. „Точно както лекарят дава различни дозировки или дори различно лечение на пациенти с една и съща болест, в зависимост от техния организъм, така и духовният учител предписва различни методи на различните хора, за постигането на една и съща цел. Духовността е практическата наука за живота. Освен да ни доведе до крайната цел на реализацията на висшия Аз, тя също така ни учи за същността на света, как да разбираме живота и да живеем пълноценно по възможно най-добрия начин.”

Амма казва, че пътят на себеотдаването и безкористното служене е най-безопасният и най-благоприятният път за повечето хора.