Амма, Мата Амританандамаи

Мата Амританандамаи Деви наричана Амма е известна по целия свят със своята безкористна любов и състрадание. Целият й живот е посветен на облекчаването на страданието на бедните и на ощетените физически и емоционално. Амма вдъхновява, извисява и преобразява чрез своята прегръдка, духовна мъдрост и международна доброволческа организация Embracing the World ®.

"Всички трябва да могат да спят без притеснения, поне за една нощ. Всички трябва да могат да се нахранят до насита, поне веднъж. Трябва да има поне един ден, в който никой да не пострада от насилие. Служейки безкористно поне за ден, всеки може да помогне на хората в нужда. Амма се моли поне тази скромна мечта да се сбъдне" Амма

Учение

Животът на Амма е нейното послание. С други думи Амма не учи на нищо, което самата тя не практикува. Живеейки от миг в миг, в постоянно състояние на щастие, Амма топло прегръща хиляди хора ден след ден, бършейки сълзите им, предлагайки своето божествено напътствие и носейки утеха на всички, които идват при нея. Чрез примера на собствения си живот, Амма предначертава пътя на самоотверженото служене.

Амрита Йога

Амрита Йога предлага цялостен подход към практикуването на асани който е пропит с осъзнаване и намерение идващо от сърцето. Направена така, че да разкрие едно дълбоко вътрешно пътешествие тя учи на изкуството на хармонизиране с истинската същност, на свързване със собствената си дълбочина. Научете повече >>>

Среща с Амма

Независимо дали Амма обикаля света или е в нейният духовен център в Индия, тя прави едно и също нещо през повечето време – приема всички, които са се събрали в нейното присъствие с нежна топла прегръдка.